HƯƠNG TÍCH PHẬT VIỆT

VĂN KHỐ LƯU TRỮ, GIỚI THIỆU KINH ĐIỂN, SÁCH TRIẾT HỌC VÀ VĂN HỌC PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN - KHẢO CỨU

PHẬT HỌC LUẬN TẬP HƯƠNG TÍCH

Nhiều tác giả
Chuyên san NCPH - Hương Tích, ra mỗi quý/ số Chủ Trương: TUỆ SỸ Thực Hiện: Thư quán Hương Tích và nhóm cộng tác Tập I, Mừng Phật đản PL. 2561 - Sách dày 268 trang - Phát hành tháng 5/2017: Tuệ Sỹ, Hồng Dương N.V.H., Thích Phước Viên, Thích Đức Thắng, Thích Thái Hòa,...

TÙY MIÊN - DANH NGHĨA & PHẨM LOẠI

Tuệ Sỹ
[Trích: Tổng Luận Tùy Miên, A-tì-đạt-ma câu-xá cuốn 4: Phân biệt Tùy miên/ Phân biệt Hiền thánh. Hương Tích ấn hành, 1/2017] 1. Danh nghĩa tùy miên Ưu tư, sợ hãi là một phần của sự sống, mà không một ai trong loài người không từng kinh nghiệm trong suốt cuộc đời của...

CHARLES CHAPLIN VÀ TÂM HỒN NGHỆ SĨ

Phạm Công Thiện
« Con thú vật đau khổ nhứt ở trần gian này là con thú đã tạo ra tiếng cười .» NIETZSCHE. ( Volonté de Puissance , c. II, tr 368) I. Bản Limelight của Charles Chaplin là bản nhạc của Tuyệt Đối, tiếng ca vút trời thăm thẳm của một tâm hồn cô độc nhất trần gian. Nhân loại...

Duyên Khởi: Không tánh và Thời tánh

Hồng Dương NVH
Duyên Khởi: Không tánh và Thời tánh Tôi kính lễ bái bậc Chánh giác, bậc tối thắng trong hết thảy các nhà thuyết pháp, đã thuyết giảng Duyên khởi là bất diệt và bất sinh, bất đoạn và bất thường, bất nhất và bất dị, bất lai và bất xuất, là sự tịch diệt mọi...

GIỚI ĐÀN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Thích Tâm Nhãn
I. KỶ TRUYỀN PHẬT GIÁO DU NHẬP VIỆT NAM VÀ CỘNG ĐỒNG TĂNG LỮ THỜI KÌ ĐẦU Trong 'Lịch sử Phật giáo Việt Nam' I, ghi lại rằng: “Nếu Phật giáo xuất hiện vào năm 528 (hoặc 529?) tdl ở Ấn-độ và bắt đầu truyền bá qua các nước xung quanh vào những năm 247-232 tdl vào...

TUỔI TRẺ LÊN ĐƯỜNG

TUỆ SỸ
TUỔI TRẺ LÊN ĐƯỜNG LGT: Bài này được viết từ những năm đầu thập niên 1980, khi tác giả vừa ra tù lần thứ nhứt. Thời may, Ni sư Trí Hải lúc ấy mời ngài viết bài cho tờ tập san Phật học để Tăng Ni có tài liệu tu học, hàng Phật tử có kiến thức cơ bản về đạo...

LỄ THÁNG BẢY cho những oan hồn phiêu bạt

Tuệ Sỹ
Tục truyền tháng bảy mưa ngâu . Trong các sinh hoạt nhân gian của truyền thống ta, tháng bảy là tháng đượm nhiều sắc thái văn chương nhất. Tháng bảy, mưa ngâu, nhịp cầu Ô thước bắc qua giải Ngân hà; hai tâm hồn lẻ loi cô độc, hằng đêm tư lự trong nỗi sầu ly...

GIỚI THIỆU KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA

P. Harvey - Tue Sy. Dịch Việt: huongtichbooks
“Introduction to the Selections from Mahāyāna Buddhism” 1. Các đoạn văn đánh dấu ‘M.’ trong sách này tiêu biểu kinh điển truyền thống Phật giáo Đại thừa. Không như Phật giáo Thượng tọa bộ (Theravāda), Đại thừa không tiêu biểu cho một trường phái riêng hay cộng đồng...

BÀI MỚI ĐĂNG

POEMS - TUE SY

I. TIẾU KHÚC PHẬT ĐẢN Sông Hằng một dải trôi mau; Vận đời đôi ngã bạc đầu Vương gia. Tuyết sơn phất ngọn trăng già, Bóng Người thăm thẳm vượt qua chín tầng. Cho hay Bồ tát hậu thân, Chày kình chưa chuyển tiếng vần đã xa. Sườn non một bóng Đạo già Trầm tư năm tháng bên bờ tử sinh. Nhìn sao mà ngỏ sự tình: Ai người Đại Giác cho minh quy y? Năm chầy đá ngủ lòng khe; Lưng trời cánh hạc đi về hoàng hôn. Trăng gầy nửa mảnh soi thềm, U ơ tiếng trẻ, êm đềm Vương cung. Sao trời thưa nhặt mông lung; Mấy ai thấu rõ cho cùng nghiệp duyên. Khói mơ quấn quýt hương nguyền, Hợp tan là lẽ ưu phiền đấy thôi. Vườn Hồng khóa nẻo phỉnh phờ, Cùng trong cõi Mộng chia bờ khổ đau. Thời gian vỗ cánh ngang đầu; Sinh, già, bịnh, chết, tránh đâu vận cùng. Khổ đau là khối tình chung, Ai nâng cõi Thế qua bùn tử sinh? T.S. [Mùa Phật Đản 2549] A LITTLE SONG OF VESAK The Ganges River keeps flowing Between the destiny of life, whitening the hair of the Royal Highness* The snowed mountain paints the old moon The...

Xem tiếp...

BÀI MỚI ĐĂNG

Đạo Phật và Tuổi Trẻ

  • Bài thuyết trình cho Trại Vạn Hạnh
Tâm Thường Định – Bạch X. Khỏe Dẫn nhập: Chúng em, một học viên bậc Lực, người luôn thao thức về giáo dục tuổi trẻ, khi thấy đề tài Đạo Phật và Tuổi trẻ mà Ban Tổ Chức đề ra, mừng quá và góp ý là được chia sẻ trong khả năng của mình. Chúng em hân hạnh được anh Phó TB NCHL Thiện Hải Đoàn Mãn mời như là một nhà giáo dục, một học giả Phật giáo cùng thuyết trình với Giáo sư Trần Kiêm Đoàn.  Nhưng GS Đoàn bảo với chúng em rằng, “Chúng ta thuyết trình hai mặt của một vấn đề, Chú nói về thế hệ trước và bên nhà, cháu nói về thế hệ sau, bên này. Cháu cứ trình bày quan điểm của cháu, nói thẳng nói thật và chúng ta cùng hội thảo với nhau”. Với sự thương yêu và quan tâm đó, chúng em xin được góp sức trong khả năng của mình – một hành giả đạo Phật. Phật Giáo và Tuổi Trẻ, xin được nhấn mạnh chỉ nói về Phật giáo và Tuổi trẻ Việt Nam mà...

Xem tiếp...

BÀI MỚI ĐĂNG

KINH TRÚ ĐỘ THỌ [Trung A-hàm, phẩm I: Bảy pháp]

Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở tại rừng Thắng Lâm trong vườn Cấp-cô-độc.

I. Chukỳ cây trú độ trổ hoa Bấy giờ Phật nói với các tỳ-kheo: 1. “Nếu lá cây Trú Độ [1]ở Tam Thập Tam Thiên úa vàng,[2] lúc đó thiên chúng ở Tam Thập Tam Thiên vui mừng hớn hở, cho rằng lá cây Trú Độ chẳng bao lâu nữa sẽ rụng. 2. “Rồi thì lá cây ở Tam Thập Tam Thiên đã rụng. Lúc đó Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên vui mừng hớn hở cho rằng lá cây Trú Độ chẳng bao lâu nữa sẽ mọc lại. 3. “Rồi thì lá cây Trú Độ ở Tam Thập Tam Thiên đã mọc lại, lúc đó Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên vui mừng hớn hở cho rằng cây Trú Độ chẳng bao lâu nữa sẽ kết ra mạng lưới. [3] 4. “Rồi thì cây Trú Độ ở Tam Thập Tam Thiên đã kết mạng lưới. Lúc đó Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên vui mừng hớn hở cho rằng cây Trú Độ chẳng bao lâu nữa sẽ nở nụ...

Xem tiếp...

BÀI MỚI ĐĂNG

Thế hệ Tăng-già Tây Tạng

1. Sơ truyền Phật giáo truyền nhập Tây tạng được xem như chính thức từ vua Srong-btsan sGam-po (569–649?/605–649 Tl?); nhưng phải đợi hơn một thế kỷ sau, dưới triều vua Khri-srong- lde-btsan (755-797 Tl), với sự trở lại Tây tạng lần thứ hai của Tịch Hộ (Śāntakṣita, Tạng: Zhi-ba-‘tsho [1]), bấy giờ mới có người bản địa chính thức xuất gia và thọ giới. Khri-srong lde-btsan là một trong ba vị Tạng vương được tôn xưng như là ba vị “Vua của Chánh pháp” (dharmarāja, chos-rgyal), vốn là những trụ cột chính cho sự tồn tại và phát triển của Phật giáo tại Tây tạng. [2] Tây Tạng Vương Thống Ký [3] chép, ông là con trai của Khri-lde gtsug-brtsan và Kim Thành Công chúa, nhưng bị bà Trưởng Phi của Khri-lde gtsug-brtsan là sNa-nam bza’ âm mưu chiếm đoạt làm con. Sau một cuộc trắc nghiệm, tiểu vương tử nhận diện mẹ mình chính là Hán Phi Kim Thành Công chúa. [4] Cuối đời vua Khri-lde gtsug...

Xem tiếp...

GIẢNG PHÁP


Giảng kinh Kim Cang - Phần 1

Giảng kinh Kim Cang - Phần 2

Giảng kinh Kim Cang - Phần 3

TIN SÁCH

Ghi danh để nhận thông báo sách mới qua email.

Ghi danh nhận tin khi có sách mới

LIÊN LẠC

ĐỊA CHỈ

Thư quán Hương Tích
308/12 Nguyễn Thượng Hiền
Quận Phú Nhuận, TP HCM

Điện thoại: 08 3550 0339
Email: huongtichbooks@gmail.com

Kết nối