A-TỲ-ĐẠT-MA-CÂU-XÁ - I - Phân Biệt Giới/ Phân Biệt Căn


Tuệ Sỹ dịch & chú


A-TỲ-ĐẠT-MA-CÂU-XÁ - I - Phân Biệt Giới/ Phân Biệt CănGiới thiệu A-tì-đạt-ma câu xá
Phần I: TỔNG LUẬN A-TÌ-ĐẠT-MA
Phần II: NỘI DUNG
Thiên I: Phân biệt Giới
Thiên II: Phân biệt Căn
Phàm lệ
Phần tựa:
I- Quy kỉnh
II- Định nghĩa A-tì-đạt-ma
III- Ý hướng A-tì-đạt-ma
Chương I: TỔNG LUẬN PHÁP
I- Bản thể của Pháp
II- Pháp thường nghiệm
III- Phân tích uẩn
Chương 2: THIẾT LẬP BA KHOA
I- Thống nhất uẩn xứ giới
II- Tổng luận ba khoa
Chương 3: CÁC ĐẶC TÍNH SAI BIỆT CỦA PHÁP
Thiên 2: PHÂN BIỆT CĂN
Chương 1: Hai mươi hai căn
I- Căn nghĩa là gì?
II- Ý nghĩa lập căn
III- Chức năng của căn
IV- Đặc tính của căn
V- Các vấn đề
Chương 2: Các pháp câu sinh
I- Sắc pháp câu sinh
II- Tâm pháp câu sinh
Chương 3: Tâm bất tương ưng hành
I- Tổng tiêu
II- Tự thể các bất tương ưng hành
III- Thuộc tính các hành không tương ưng
Chương 4: Nhân duyên quả
I- Sáu thân
II- Năm quả
III- Bốn duyên
Phụ lục I
Phụ lục II
Sách dẫn
Ngữ vựng Phạn-Tạng-Hán
-------------------
Hương Tích tái bản 2013. Đã phát hành: A-tỳ-đạt-ma Câu-xá II: Phân Biệt Thế Gian (2014); A-tỳ-đạt-ma Câu-xá III: Phân Biệt Nghiệp (2015).
Lượt xem: 8440 XEM THÊM CÙNG THỂ LOẠI


- A-TÌ-ĐẠT-MA PHÁP UẨN TÚC LUẬN
- A-tỳ-đạt-ma Câu-xá - III - Phân Biệt Nghiệp
- A-tỳ-đạt-ma Câu-xá - II - Phân Biệt Thế Gian
- Thân Phận (thơ Hoài Khanh)
- MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC
- TUỆ SỸ VĂN TUYỂN - Tập III
- ÁNH ĐẠO VÀNG
- TOÀN TẬP TRẦN NHÂN TÔNG

TIN SÁCH

Ghi danh để nhận thông báo sách mới qua email.

Ghi danh nhận tin khi có sách mới

LIÊN LẠC

ĐỊA CHỈ

Thư quán Hương Tích
308/12 Nguyễn Thượng Hiền
Quận Phú Nhuận, TP HCM

Điện thoại: 08 3550 0339
Email: huongtichbooks@gmail.com

Kết nối