DANH MỤC SÁCH HƯƠNG TÍCH


2015-2018


DANH MỤC SÁCH HƯƠNG TÍCH

Giờ mở cửa: Sáng từ 7g30-11g30. Chiều: 13g30-17g00

Chủ nhật từ 7h30-11h.

* Hàng tháng vào hai ngày 14 và ngày cuối tháng AL mở cửa từ 9g00

Tác Phẩm Tác Giả/ Ghi chú
1. Trường A Hàm (bộ 3 cuốn/ bìa cứng) Tuệ Sỹ dịch & chú/ 420.000đ/bộ, tb 2018
2. Trung A Hàm (bộ 4 cuốn có hộp) Tuệ Sỹ dịch & chú/ 540.000đ/bộ, tb 2014/ hết
3. Tạp A Hàm (bộ 3 cuốn có hộp) Thích Đức Thắng dịch/ Tuệ Sỹ hiệu đính & chú thích/ 570.000đ/bộ, tb 2015/ hết
4. Tăng Nhất A Hàm (bộ 4 cuốn, bìa cứng) Thích Đức Thắng dịch/ Tuệ Sỹ hiệu đính & chú thích/ 580.000đ/bộ, tb 10/2017
5. Huyền Thoại Duy Ma Cật Tuệ Sỹ/ bộ 2 cuốn chung với kinh DMCST/ 160.000đ
6. Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Tuệ Sỹ dịch & chú (đóng hộp chung với HTDMC) - tái bản 3/2017
7. Hoa Nghiêm Suối Nguồn Văn Hóa PG Thời Trần Mai Thị Thơm/ 65.000đ
8. Thiền và Bát Nhã D.T. Suzuki/ Tuệ Sỹ/ 85.000đ/ tb 2015
9. Luận Thành Duy Thức/ Vijñaptimātratāsiddhi Tuệ Sỹ dịch & chú/ 140.000đ/ tb 2014/ hết
10. Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo J. Takakusu / Tuệ Sỹ dịch & chú/ tb 8/2016/ 80.000đ/ hết
11. Từ Bát Nhã đến Pháp Hoa Phạm Công Thiện/ 50.000đ/ tb 2014
12. Những Bước Chân Nhẹ Nhàng Trở Về Im Lặng Phạm Công Thiện/ 75.000đ/ tb 2017
13. A-TÌ-ĐẠT-MA Câu-xá tập 1 (Phân biệt Giới & Căn) Tuệ Sỹ dịch & chú/ 165.000đ/ tb T. 9/2017
14. A-TÌ-ĐẠT-MA Câu-xá tập 2 (Phân biệt Thế gian) Tuệ Sỹ dịch & chú/ 150.000đ/ tb 2017
15. A-TÌ-ĐẠT-MA Câu-xá tập 3 (Phân biệt Nghiệp) Tuệ Sỹ dịch & chú/ 170.000đ/ 2015
16. A-TÌ-ĐẠT-MA Câu-xá tập 4 phẩm 5 & 6 Tuệ Sỹ dịch & chú/ 165.000đ/ 2016
17. A-TÌ-ĐẠT-MA Câu-xá tập 5 phẩm 7 & 8 Tuệ Sỹ dịch & chú/ 150.000đ/ 2018
18. Đức Phật Trên Cõi Phù Du Thích Phước An/ 60.000đ
19. Đường Về Núi Cũ Chùa Xưa Thích Phước An/ 52.000đ
20. D.T. Suzuki một nhân cách một sự nghiệp Nhiều tác giả/ Hạnh Viên dịch/ 50.000đ
21. Tư Tưởng Phật Giáo Ấn-Độ Ed. Conze/ Hạnh Viên dịch & chú/ 98.000đ/ tb 2015
22. Du Già Hành Tông Nhiều tác giả/ Nhuận Châu dịch/ 50.000đ
23. Trên Tất Cả Đỉnh Cao là Lặng Im (Thơ) Phạm Công Thiện/ 60.000đ/ tb 2014
24. Những Điệp Khúc cho Dương Cầm (Thơ) Tuệ Sỹ/ De Miscault/ Song ngữ Việt Pháp/ 100.000đ/ Hết
25. Lục Bát (Thơ) Hoài Khanh/ 48.000đ/ Hết
26. Bụi Hồng (Thơ) Phổ Đồng/ 38.000đ/ Hết
27. Hóa Thân (Thơ) Viên Linh/ 45.000đ
28. Đọng Bóng Chiều (Thơ) Quách Tấn/ 50.000đ
29. Thơ Trần Anh Khoa Trần Anh Khoa/ Song ngữ Việt Pháp/ 55.000đ/ Hết
30. Hứng Phấn Nâng Hương (Thi thoại) Quách Tấn/ 120.000đ
31. Triết Học về Tánh Không Tuệ Sỹ/ Bìa cứng đóng hộp/ 100.000đ
32. Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng Tuệ Sỹ/ 80.000đ/ tb có sửa chữa 2013
33. Thân Phận (Thơ) Hoài Khanh/ 60.000đ
34. Tiểu Luận về Bồ-đề-đạt-ma Phạm Công Thiện/ 60.000đ/ sách mới 2015
35.                            Hoàng Cầm Tình Khúc                                                          (tuyển tập thơ)                            De Miscault dịch và minh họa tranh/ Tuệ Sỹ giới thiệu/ song ngữ Việt Pháp/ trình bày tại Pháp bởi Jean-Luc Barilla/ khổ 23x23cm, 150.000đ.
36. Tuệ Sỹ-Văn Tuyển. Tập 1: Tiểu luận Phật Học Hạnh Viên sưu tuyển/ tb có bổ sung 2016/ - 90.000đ/
37. Tuệ Sỹ-Văn Tuyển Tập 2: Tiểu luận Triết Học Hạnh Viên sưu tuyển/ tb có bổ sung 2016/ - 85.000đ
38. Tuệ Sỹ-Văn Tuyển. Tập 3: Văn Học Hạnh Viên sưu tuyển/tb 2017 có bổ sung bài mới / - 98.000đ
39. Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa Thích nữ Trí Hải dịch/ 65.000đ
40. Tình Yêu Phổ Quát Thích nữ Trí Hải dịch/ 55.000đ
41. Tư Tưởng Phật Học Thích nữ Trí Hải dịch/ 35.000đ
42. Nhật Ký Cuối Cùng Thích nữ Tuệ Dung/ 45.000đ/ Hết
43. Thảnh Thơi Trên Nẻo Đường Về Thích Thái Hoà/ 50.000đ/ Hết
44. Lão Học Giảng Theo Quan Điểm PG Minh Chi/ 13.000đ
45. Nhân Minh Học Phật Giáo Minh Chi/ 25.000đ
46. Lục Độ Tập Kinh Lê Mạnh Thát/ 60.000đ
47. Một Số Tư Liệu Mới về BT Thích Quảng Đức Lê Mạnh Thát/ 50.000đ/ Hết
48. The Philosophy of Vasubandhu Lê Mạnh Thát/ Anh ngữ/ 75.000đ/ Hết
49. Trần Nhân Tông A Biographical Study Lê Mạnh Thát/ Anh ngữ/ 65.000đ/ Hết
50. Pháp Hoa Quốc Ngữ Lê Mạnh Thát/ 65.000đ
51. Toàn Tập Toàn Nhật Quang Đài Lê Mạnh Thát/ 140.000đ
52. Toàn Tập Trần Nhân Tông (Việt ngữ) Lê Mạnh Thát/ 100.000đ/tb (hết)
53. Bồ Tát Quảng Đức ngọn lửa & trái tim Lê Mạnh Thát/ 65.000đ/ Hết
54. Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (tập 1+2+3) Lê Mạnh Thát/ Hết/ chờ tb
55. Tu Tập Chỉ Quán tọa thiền pháp yếu Lớp biên dịch Hán Việt (HT Phước Sơn hiệu đính)/ 60.000đ
56. Đức Phật Gotama Trần Phương Lan dịch/ 100.000đ
57. Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển Nhiều tác giả/ 23.000đ
58. Từ điển Phật Học Hán Việt Nhiều tác giả/ 360.000đ
59. Việt Pháp bang giao sử lược Phan Khoang/ 135.000đ
60. Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng Nguyên Phong dịch/ 72.000đ
61. Việt sử: Xứ Đàng Trong Phan Khoang/ 189.000đ
62. Việt Sử Diễn Nghĩa Nhiều tác giả/ 189.000đ
63. Nietzsche Cuộc đời và Triết lý Mạnh Tường dịch/ 210.00đ
64. 10 Đại đệ tử Phật Thế giới Phật Giáo ấn hành/ 54.000đ
65. Hương Tích - Phật học luận tập - số 1/ 2017 Nhiều tác giả/ 268 trang/ 86.000đ/ phát hành dịp Đại lễ Phật đản PL. 2561
66. Hương Tích - Phật học luận tập - số 2/ 2017 Nhiều tác giả/ 296 trang/ 86.000đ/ phát hành dịp Vu-lan PL. 2561
67. Thắng Man Giảng Luận Tuệ Sỹ/ 65.000đ/ Hết 4/2018
68. Làm thế nào để Trở thành một bậc Bồ-tát Rực sáng Khắp bốn phương Phạm Công Thiện/ 55.000đ/ tb 2017
69. Hương Tích - Phật học luận tập - số 3/ Tháng 1-2018 Nhiều tác giả/ 280 trang/ 90.000đ
70. A-tì-đạt-ma PHÁP UẨN TÚC LUẬN Tuệ Sỹ & Nguyên An dịch Việt/ 308 trang/ 140.000đ/ ấn bản tháng 4/2018
71. Hương Tích - Phật học luận tập - số 4/ Tháng 7-2018 Nhiều tác giả/ 280 trang/ 95.000đ

SÁCH KÝ GỞI – HƯƠNG TÍCH CHỌN LỌC GIỚI THIỆU

1. Kẻ vô luân Andre Gide /Bùi Giáng dịch/ 39.000đ
2. Đánh thức trí thông minh Krishnamurti/ 70.000đ
3. Đối diện cuộc đời Krishnamurti/ 46.000đ
4. Gương Thiền Tây Sơn Đại Sư/ Thị Giới dịch/ 32.000đ
5. Đường xưa mây trắng Thích Nhất Hạnh/ 130.000đ
6. Kinh tế Phật Giáo Quán Như Phạm Văn Minh/ 69.000đ
7. Minh triết của sự bền vững Sulak Sivaraksa/ 40.000đ
8. Cuộc đời và triết lý Felicien Challaye/ 21.000đ
9. Chánh pháp nhãn tạng Thiền sư Đạo Nguyên/ 30.000đ
10. Sông lửa sông nước Taitetsu Unno/49.000đ
11. Cẩm nang của Phật tử c.1 Khải Thiên/ 25.000đ
12. Cẩm nang của Phật tử c.2 Khải Thiên/ 25.000đ
13. Cẩm nang của Phật tử c.3 Khải Thiên/ 25.000đ
14. Hạt nhân của hạnh phúc Khải Thiên/ 35.000đ
15. 30 ngày thiền quán Nguyên Minh dịch và chú giải/ 48.000đ
16. Chuyện Phật đời xưa Đoàn Trung Còn/ 35.000đ
17. Kinh Kim Cang bát nhã ba la mật Đoàn Trung Còn/ 32.000đ
18. Kinh Tỳ Kheo Na Tiên (Hán Việt) Đoàn Trung Còn/ 48.000đ
19. Pháp bảo đàn kinh Đoàn Trung Còn/ 42.000đ
20. Sống với tâm từ Nguyễn Duy Nhiên dịch/ 43.000đ
21. Kinh nghiệm thiền quán Nguyễn Duy Nhiên dịch/ 30.000đ
22. Quy Sơn cảnh sách Nguyễn Minh Tiến dịch/ 46.000đ
23. Hương thiền qua tiếng trúc Huỳnh Ngọc Chiến/ 45.000đ
24. Tây Tạng đạo sư & huyền thuật Huỳnh Ngọc Chiến dịch/ 100.000đ
25. Tứ diệu đế Võ Quang Nhân dịch/ 78.000đ
26. Tìm hiểu Duy thức học Thích Quảng Đại dịch/ 25.000đ
27. Lão tử - Đạo đức kinh Vũ Thế Ngọc/ 25.000đ
28. Gõ cửa thiền/ 101 Zen Stories Nguyên Minh dịch/ 40.000đ
29. Bên rặng tuyết sơn Nguyên Phong dịch/ 42.000đ
30. Tăng Triệu và Tánh không Học Đông Phương Tuệ Hạnh dịch/ 22.000đ
31. Cuộc đời Đức Phật (Anh-Việt) HT. Thích Trí Chơn dịch/ 26.000đ
32. Phật Giáo-cái nhìn toàn diện Phạm Kim Khánh/ 86.000đ
33. Một số vấn đề giới luật HT. Thích Phước Sơn/ 36.000đ
34. Hòa âm điền dã A. Gide/ BùiGiáng (dịch)/ 20.000đ
35. Mùa xuân trong thi ca BùiGiáng/ 22.000đ
36. Ngày tháng ngao du BùiGiáng/ 39.000đ
37. Ngộ nhận Albert Camus/ BùiGiáng (dịch)/ 24.000đ
38. Mùi hương xuân sắc Bùi Giáng (dịch)/ 16.000đ
39. Cõi người ta S. Exupery/ BùiGiáng (dịch)/ 60.000đ
40. Sương tỳ hải BùiGiáng (dịch)/ 38.000đ
41. Mưa nguồn BùiGiáng/ 65.000đ
42. Nghiên cứu Phật Giáo Tây vực Tuệ Khai dịch/ 75.000đ
43. Lược giải Pháp số căn bản Ban phiên dịch Pháp tạng PGVN/ 59.000đ
44. Y pháp bất y nhân Thích Hạnh Bình/ 35.000đ
45. Phật giáo và cuộc sống Thích Hạnh Bình/ 35.000đ
46. Đức Phật và những vấn đề thời đại Thích Hạnh Bình/ 44.000đ
47. Giảng giải Luận đại thừa khởi tín HT. Ấn Thuận, Quán Như dịch/ 75.000đ
48. Vô ngã là Niết bàn HT. Thích Thiện Siêu/ 24.000đ
49. Cương yếu giới luật HT. Thích Thiện Siêu/ 22.000đ
50. Lời Phật dạy HT. Thích Thiện Siêu/ 12.000đ
51. Tìm hiểu 6 phái Triết học Ấn-độ HT. Thích Mãn Giác/ 22.000đ
52. Rộng mở tâm hồn Nguyên Minh, Ngọc Cẩm dịch/ 69.000đ
53. Thiện Chiếu nhà cải cách Phật Giáo Nguyễn Quang Thắng/ 72.000đ
54. Thập mục ngưu đồ Thiền sư Quảng Trí/ Trần đình Sơn dịch/ 55.000đ
55. Đại thừa & sự liên hệ với Tiểu thừa N. Dutt/ HT. Thích Minh Châu dịch/ 90.000đ
56. Thanh tịnh đạo (Visuddhimagga) Buddhagosa/ Thích nữ Trí Hải dịch/ 300.000đ/bộ 2 cuốn
57. Câu Chuyện Dòng Sông H. Hesse/ Trí Hải dịch/ 55.000đ
58. Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ Ajahn BRAHM/ Trần Như Mai dịch/ 95.000đ + 1 CD
59. Kinh Pháp cú HT. Thích Minh Châu dịch/ 24.000đ
60. Thanh tịnh đạo luận toản yếu HT. Thích Phước Sơn dịch/ 48.000đ
61. Giải Thoát Trong Lòng Tay (Palongka Rinpoche) TN Trí Hải dịch/ 300.000đ/bộ 2 cuốn
62. Tạng Thư Sống Chết (Sogyal Rinpoche) TN. Thích Trí Hải dịch/ Giá bìa: 169.000đ
63. Tính chất Trí Tuệ và Nhân Bản của Đạo Phật HT. Thích Phước Sơn/ 45.000đ
64. Đại Tạng Kinh - Nam Truyền HT. Thích Minh Châu dịch/ 2.700.000đ/bộ 13 cuốn
65. Phật Quang Đại Từ điển HT. Thích Quảng Độ dịch/ sách in tại Đài Loan/ 6.500.000đ/bộ 8 cuốn
66. Tổng hợp các bút ký đi Tây vực thỉnh kinh Lê Sơn Phương Ngọc - Lê Hoài Thu/ 180.000đ
67. Tự Truyện Gandhi Ni sư Trí Hải dịch/ 171.000đ
67. Ngữ Pháp Hán Văn Tuệ Dũng/ Giá bìa: 100.000đ
68. Ngữ Pháp tiếng PALI Tuệ Dũng/ Giá bìa: 45.000đ
69. Tam thiên tự Đoàn Trung Còn/ 50.000đ
70. Sự tích Đức Phật Thích ca Trần Hữu Danh/ 140.000đ
71. Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca Nguyễn Liên Phong/ Nguyễn Q. Thắng dịch/ 105.000đ
72. Bắt trẻ đồng xanh Phùng khánh dịch/ 69.000đ
73. Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Pali Nguyễn Nhật Trần Như Mai dịch/ 85.000đ
74. Sống chết an lành Trần Ngọc Bảo dịch/ 30.000đ
75. Cuối con đường ngó lại thơ Phan Thị Ngôn Ngữ/ 60.000đ
76. Trường học đờn bà (thục nữ học đường) Bùi Giáng/ 68.000đ
77. Mông sơn thí thực khoa nghi Nguyễn Văn Thoa biên soạn/ 35.000đ
78. Lục bát ba câu Nguyễn Tôn Nhan/ 52.000đ
79. Suối nguồn trung tâm dịch thuật hán nôm Huệ Quang/ 60.000đ
80. Thiền Luận - Essays in Zen Buddhism/ trọn bộ 3 tập D.T. Suzuki/ Bản dịch: Tuệ Sỹ & Trúc Thiên/ Tái bản 2017, lần đầu tiên sau bản in năm 1972/ 450.000đ/bộ

SÁCH GIỚI LUẬT ẤN TỐNG – KHÔNG BÁN

Tăng Ni Phật tử muốn thỉnh, liên hệ Email: huongtichbooks@gmail.com hoặc trực tiếp đến địa chỉ thư quán.

1. Luật Tứ Phần – bộ 5 cuốn/ đóng hộp cứng [dành cho Tăng ni đã thọ giới tỳ-kheo] - Hết

2. Du-già Bồ-tát Giới

3. Yết-ma Yếu Chỉ [dành cho Tăng ni đã thọ giới tỳ-kheo] - Hết

4. Bảy Pháp Diệt Tránh [dành cho Tăng ni đã thọ giới tỳ-kheo] - Hết

5. Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ-nại-da Sự (1-4) [dành cho Tăng ni đã thọ giới tỳ-kheo] - Hết

 

huongtichbooks
Lượt xem: 12334 

TIN SÁCH

Ghi danh để nhận thông báo sách mới qua email.

Ghi danh nhận tin khi có sách mới

LIÊN LẠC

ĐỊA CHỈ

Thư quán Hương Tích
308/12 Nguyễn Thượng Hiền
Quận Phú Nhuận, TP HCM

Điện thoại: 08 3550 0339
Email: huongtichbooks@gmail.com

Kết nối