TÁM THI KỆ LUYỆN TÂM


Nhật Hạnh Việt dịch


TÁM THI KỆ LUYỆN TÂM1. Ý nguyện thành tựu lợi tối thắng
Với con, tất cả loài hữu tình
Còn hơn cả Bảo Châu Như Ý
Nguyện thường luôn giữ lòng ái trọng.

2. Khi kết thân với bất kỳ ai
Xem chính con thấp hơn tất cả,
Tận đáy lòng xin tôn kính Người
Nguyện hành trì tôn kính thương yêu.

3. Quán tâm mình trong mọi hành xử
Vọng tưởng phiền não vừa dấy khởi
Gây nguy hại cho mình và người
Nguyện tìm cách trừ diệt lập tức.

4. Khi thấy chúng sanh bẩm tính ác
Bị tội khổ áp bức khốc liệt,
Như gặp được kho báu khó tìm
Con nguyện đem lòng yêu qúi họ.

5. Có chúng sanh do tâm ghen ghét
Phi lý chửi mắng, phí báng,… con
Xin nhận hết phần thua về mình
Nguyện dâng tặng chúng sanh phần thắng.

6. Đối với người con từng trợ giúp
Hoặc người con đặt nhiều kỳ vọng
Bỗng dưng vô cớ hãm hại con
Xem họ như bạn lành Tôn sư.

7. Tóm lại, dù trực tiếp hay gián tiếp
Dâng mọi lợi lạc lên Mẫu thân
Những tổn hại khổ đau của mẹ
Nguyện bí mật nhận hết về mình.

8. Tất cả nguyện trên cùng tám pháp
Không bị vọng tưởng làm ô nhiễm
Tâm biết các pháp như huyễn hoá
Nguyện giải thoát ràng buộc chấp trước.


Dharamsala, 31/07/2012

Nhật Hạnh (Tenzin Yangchen) dịch Việt từ Tạng ngữ.


Lượt xem: 5513 XEM THÊM CÙNG THỂ LOẠI


- TÙY MIÊN - DANH NGHĨA & PHẨM LOẠI
- NGHIỆP LUẬN A-TÌ-ĐẠT-MA
- NGUYÊN LÝ DUYÊN KHỞI (t.t)
- NGUYÊN LÝ DUYÊN KHỞI
- TỔNG LUẬN VỀ NGHIỆP
- TỰA TRUNG LUẬN
- LUÂN HỒI NGHIỆP BÁO
- NHỮNG GIÁ TRỊ PHỔ QUÁT CỦA BỒ TÁT HÀNH
- TỔNG LUẬN A-TÌ-ĐẠT-MA-CÂU-XÁ
- DẪN VÀO DUY THỨC HỌC
- THẮNG MAN GIẢNG LUẬN
- DẪN VÀO TÂM KINH BÁT-NHÃ
- BA CỐT TỦY CỦA ĐẠO LỘ
- BỒ ĐỀ ĐẠO ĐĂNG LUẬN
- THỨ TỰ TU TẬP
- A-TỲ-ĐẠT-MA-CÂU-XÁ - II - Phân Biệt Thế gian. TỔNG THUYẾT VŨ TRỤ LUẬN
- BỒ ĐỀ ĐẠO THỨ ĐỆ NHIẾP TỤNG

TIN SÁCH

Ghi danh để nhận thông báo sách mới qua email.

Ghi danh nhận tin khi có sách mới

LIÊN LẠC

ĐỊA CHỈ

Thư quán Hương Tích
308/12 Nguyễn Thượng Hiền
Quận Phú Nhuận, TP HCM

Điện thoại: 08 3550 0339
Email: huongtichbooks@gmail.com

Kết nối