THƠ CHỮ HÁN - TUỆ SỸ


Tuệ Sỹ


THƠ CHỮ HÁN - TUỆ SỸ

Tự Thuật 自述

Tam thập niên tiền học khổ không 三十年前學苦空

Kinh hàm đôi lũy ám tây song經函堆暗西窗

Xuân hoa bất cố xuân quang lão 春花不顧春光老

Túy trúc tà phi túy mộng hồn 翠竹斜飛翠夢魂

Nhẫm nhiễm trường mi thùy hoại án 荏苒長眉垂壞案

Ta đà tố phát bạn tàn phong 蹉跎素髮絆殘風

Nhất triêu cước lạc huyền nhai hạ 一朝撒手懸崖下

Thủy bá chân không đối tịch hồng始把真空對墜紅

Tự Trào自嘲

Sơn trung ẩn ngọa nhất tàng tăng 山中隱卧一藏僧

Mộng mị huyên hoa giác cánh hoang 梦寐喧譁覺更荒

Độc đối thanh tùng khoa sở ngộ 独対青松誇所悟

Bách dư niên hậu sử truyền đăng 百餘年後史傳灯

Biệt Cấm Phòng

Ngã cư không xứ nhất trùng thiên

Ngã giới hư vô chân cá thiền

Vô vật vô nhơn vô thậm sự

Tọa quan thiên nữ tán hoa miên.

(Ngục Trung Mị Ngữ)

Tạm dịch:

Ta ở Trời không vô biên xứ

Cảnh giới hư vô thật rất thiền

Không vật, không người, không lắm chuyện

Ngồi xem hoa rải bởi chư Tiên.

T.S.
Lượt xem: 5560 XEM THÊM CÙNG THỂ LOẠI


- Tôi vẫn đợi
- Ký ức Châu Lâm
- Chiều tà ngồi ở Starbucks coffee một mình nhớ Thầy Tuệ Sỹ
- THÂN PHẬN thơ Hoài Khanh
- Thơ TUỆ SỸ
- NƯỚC CHẢY MÂY TRÔI
- Thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh
- Gởi ánh mắt xa xăm ấy
- NHỚ CHÙA
- Thơ NGUYỄN ĐỨC SƠN
- Thơ VIÊN LINH
- NHỮNG ĐIỆP KHÚC CHO DƯƠNG CẦM
- Thơ Quách Tấn
- Hoài Khanh - Lục Bát
- THƠ PHỔ ĐỒNG
- Thơ BÙI GIÁNG
- Thơ Phạm Công Thiện
- Thơ Hoài Khanh

TIN SÁCH

Ghi danh để nhận thông báo sách mới qua email.

Ghi danh nhận tin khi có sách mới

LIÊN LẠC

ĐỊA CHỈ

Thư quán Hương Tích
308/12 Nguyễn Thượng Hiền
Quận Phú Nhuận, TP HCM

Điện thoại: 08 3550 0339
Email: huongtichbooks@gmail.com

Kết nối